رشته تکمیلی منوبور

دسته: عملیات و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت ملی حفاری ایران
محل پروژه: میدان گازی کیش
توضیحات:

عملیات رانش و اجرای رشته تکمیلی منوبور (ابزار شرکت RESOURCE) برای پروژه شرکت ملی حفاری ایران و کارفرمای محترم نفت و گاز پارس جهت تکمیل ۱۲+۱ حلقه چاه گازی میدان کیش. درخواست کارفرمای محترم طراحی ابزار رانش و نیز اجرای عملیات آن بوده است.