محصولات

شرکت پارس پولاد آقایی با توجه به نیاز صنعت و ابزارهای بروز حفاری اقدام به ساخت قطعات حفاری درون چاهی و سرجاهی با بالاترین استاندارد را در دستور کار خود قرار داده و در تمامی مراحل ساخت نیز بازرسی به طور همزمان طبق برنامه زمانبندی انجام می شود. شرکت پارس پولاد آقایی امیدوار است در آینده نزدیک اقدام به ساخت قطعاتی را انجام دهد که صنعت حفاری کشور نیاز مبرم به آن را داشته باشد.