تماس با ما

کارخانه
  • ۰۶۱۳۲۹۰۷۰۰۵-۹
  • Parspoolad.co@gmail.com
  • اهواز شهرک صنعتی شماره ۳ خیابان ابتکار ۶

دفتر مرکزی
  • ۰۶۱۳۴۴۴۱۹۶۸
  • info@parspooladaghaei.ir
  • اهواز شهرک صنعتی شماره ۱ فاز ۳ واحد ۷

شنبه تا چهارشنبه: از ساعت ۸ صبح تا ۱۶
پنجشنبه ها: از ساعت ۸ صبح تا ۱۳