سیل نیپل پکر همراه با پک آف بوشینگ
مدل: PACKER/SN WITH POB
شماره: PPA/P۰۰۱
شاخه: پکر ها
توضیحات محصول :

یشتردر چاههایی که فشار نفت و گاز زیاد است وخطر نشتی از لبه آستری یا جداری زیاد می باشد استفاده و رانده می شوند. توپکها دارای دو دست سیلیپس است که جهت دندانه هایشان مخالف یکدیگر است تا وقتی توپک نصب شد از حرکت آن هم به سمت پایین و هم به سمت بالا جلوگیری کنند. این سیلیپس ها هنگام راندن با یک سری Shear Pin نگاهداشته شده اند. بین این دو سری سیلیپس هم قسمتی لاستیکی فشرده وجود دارد که با اعمال فشار به این قسمت، باد می کند (Packing Part ) . به عبارت دیگر از طول این قسمت کاسته شده و بر قطرش افزوده می شود. وقتی که توپک به عمق مورد نظر رسید سیالی را با فشار به درون لوله های آستری پمپ می کنند که این سیال با عبوراز درون توپک موجب بریده شدن Shear Pin های آن شده و سليپس های آن آزاد شده و به درون لولهای جداری می چسبند. با چسبیدن سیلیپس ها به درون لوله جداری و گذاشتن مقداری وزن روی پکر، قسمت لاستیکی افزایش قطر داده و محکم به درون لوله ی جداری کیپ می شود

امکانات محصول :

مقاوم بودن المان لاستیکی و متالی در برابر ضربه زدن و آسیب های مکانیکی در هنگام رانش. طراحی منحصر به فرد، نیروهای لوله را از انتقال به عنصر Packer حذف می کند. قابلیت ساخت در طول های استاندارد. استفاده از المان پکینگ جهت در مرکز قرار دادن سیل نیپل و حفظ نشت بند. انواع المان های نشت بند موجود برای سازگاری با شرایط چاه پیش بینی شده. شکل Mule مانند سیل یونیت که وارد کردن آن را به PBR آسان می کند. قابل حفاری با مته مخروطی.

مزایای محصول :

قابلیت تست پکر قبل از آزاد سازی. ایزوله کردن فشار سازند زبر تاپ لاینر از جداری بالا. ایزوله کردن روند تغییرات فشار، زیر تاپ لاینر در طول اسید کاری. ایزوله کردن از سیالات سازند، زمانی که عملیات سیمان کاری انجام می شود به دلیل جلوگیری از نشت گاز. ایزوله کردن از منطقه هرزروی. تنها راه ایزوله کردن بالای لاینرهای اسلات. استفاده لاینر تاپ پکر در عملیات های پس آویز و عملیات های پکر